[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 19.12.2022 12:19:03 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje zverejniť oznam o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v nasledujúcom kalendárnom roku 2023.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 19.12.2022 12:19:03 Oznam MZ SR o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov na rok 2023.pdf_RNDr. Jana Bielčiková.p7s RNDr. Jana Bielčiková