[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 28.10.2022 13:15:45 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje zverejniť Oznam o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 28.10.2022 13:15:09 Oznam MZ SR k porovnavaniu uradne urcenych cien liekov , ktoré nie sú zaradené v ZKL.pdf_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Riaditeľ odboru 28.10.2022 13:15:45 Oznam MZ SR k porovnavaniu uradne urcenych cien liekov , ktoré nie sú zaradené v ZKL.pdf_Mgr. Ivan Kraszkó.p7s Mgr. Ivan Kraszkó