[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 22.9.2022 16:43:23 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje aktualizovať formulár Vyhlásenie o úradne určených cenách - ,,CNref aktualizovaný" v konaní s ID 26626. V prípade ak úradne určená cena (UUC) lieku presahuje európsku referenčnú cenu (ERC) lieku, držiteľ registrácie označí v stĺpci DG ,,ANO“ (vyhlásenie je zároveň žiadosť o zníženie UUC - CND žiadosť podľa § 12), držiteľ registrácie uvedie v stĺpci DI návrh úradne určenej ceny lieku (MCV). Zároveň týmto oznamujeme, že CNref formuláre podané pred touto aktualizáciu (do dňa 22.09.2022, vrátane) budú akceptované v pôvodnom formáte.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 22.9.2022 16:43:23 CNref - aktualizovaný.xlsm_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová