[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 9.8.2022 15:22:02 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov zaradených v ZKL do 36 mesiacov.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 9.8.2022 15:18:38 Oznam MZ SR k porovnavaniu UUC liekov do 36 mesiacov_2022.pdf_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová
2 Riaditeľ odboru 9.8.2022 15:22:02 Oznam MZ SR k porovnavaniu UUC liekov do 36 mesiacov_2022.pdf_Mgr. Ivan Kraszkó.p7s Mgr. Ivan Kraszkó