[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 8.4.2022 14:29:08 Zverejnené

Oznámenie o predĺžení ukončenia počítania zákonných lehôt z dôvodu nefunkčnosti elektronického portálu MZ SR.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 8.4.2022 14:29:08 Oznámenie o predlžení lehôt.pdf_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová