[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 4.2.2022 12:01:52 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov na rok 2022

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 4.2.2022 12:01:52 Oznam MZ SR k porovnavaniu uradne urcenych cien liekov na rok 2022.pdf_Mgr. Miroslava Lukáčová.p7s Mgr. Miroslava Lukáčová