[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 1.10.2021 15:46:35 Zverejnené

Zmena časového harmonogramu 3. kola konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 1.10.2021 15:46:35 Zmena časového harmonogramu 3. kola referencovania.xlsx_Mária Danková.p7s Mgr. Mária Danková