[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 1.6.2021 19:10:41 Zverejnené

Zmena časového harmonogramu 2. kola konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 1.6.2021 19:10:41 Zmena časového harmonogramu 2. kola referencovania.xlsx_Mgr. Gabriela Švecová Cveková.p7s Mgr. Gabriela Švecová Cveková