[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 28.10.2020 16:01:21 Zverejnené

Doplnenie ku konaniam vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 28.10.2020 16:01:21 Doplnenie ATC skupin ku konaniu vo veci porovnávania UÚC.xlsx_Mgr. Gabriela Švecová Cveková.p7s Mgr. Gabriela Švecová Cveková