[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 19:01:06 Zverejnené

Harmonogram konaní vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 27.10.2020 19:01:06 Porovnávanie úradne určených cien liekov 2020-2021.xlsx_Mgr. Gabriela Švecová Cveková.p7s Mgr. Gabriela Švecová Cveková