[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 18:58:55 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 27.10.2020 18:58:55 Oznam MZ SR k porovnávaniu úradne určených cien liekov pre obdobie 2020-2021.docx_Mgr. Gabriela Švecová Cveková.p7s Mgr. Gabriela Švecová Cveková