[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 24.3.2020 17:30:31 Zverejnené

Opatrenie ministerstva zdravotníctva SR II.časť

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 24.3.2020 17:30:31 Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu druhá strana.pdf_Mgr. Jana Kernátsová, PhD..p7s Mgr. Jana Kernátsová, PhD.