[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:29:14 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR I.časť

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 24.3.2020 17:29:14 Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu.pdf_Mgr. Jana Kernátsová, PhD..p7s Mgr. Jana Kernátsová, PhD.