[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 18.12.2019 9:03:28 Zverejnené

Oznam držiteľom registrácie onkologických liekov

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 18.12.2019 9:03:28 Oznam MZ SR onkologické lieky.docx_Mgr. Judita Janeková.p7s Mgr. Judita Janeková