[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 17.4.2019 15:06:50 Zverejnené

Oznam účastníkom konania k podávaniu námietok k ID návrhu 15782

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Riaditeľ odboru 17.4.2019 15:06:50 Oznam ucastnikom konania k podavaniu namietok  k ID navrhu 15782.docx_Miriam Vulevová.p7s Miriam Vulevová