[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznam

Zoznam kategorizovaných liekov 4.4.2019 14:22:28 Zverejnené

Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu o zrušení č. Z006464–2019-OF/K441_N715_N717 N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_ N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY zo dňa 28.03.2019.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 4.4.2019 11:45:22 Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o zrušení č. Z006464-2019-OF-K441_N715_N717_N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY.docx-.pdf_Katarína Gelienová.p7s Katarína Gelienová
2 Tajomník 4.4.2019 11:45:33 Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o zrušení č. Z006464-2019-OF-K441_N715_N717_N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY.docx-.pdf_Katarína Gelienová.p7s Katarína Gelienová
3 Riaditeľ sekcie 4.4.2019 12:00:38 Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o zrušení č. Z006464-2019-OF-K441_N715_N717_N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY.docx-.pdf_Peter Musil.p7s Peter Musil
4 Minister 4.4.2019 14:22:28 Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o zrušení č. Z006464-2019-OF-K441_N715_N717_N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY.docx-.pdf_Andrea Kalavská.p7s Andrea Kalavská