[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

9145
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
G03CA03
5836B
3716009145
Právoplatný
3.4.2017 14:37:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_Lenzetto_0716.docx Žiadosť o zaradenie A1N 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh_znenia_riadku_Lenzett... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5836B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/msword SPC_Lenzetto.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/pdf MA_rozhodnutie_Lenzetto.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/pdf SUKL_kod_Lenzetto..pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_Lenzetto_0716.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 22.7.2016 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_Lenzetto_1016_o... Žiadosť o zaradenie A1N 24.10.2016 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh_znenia_riadku_Lenzett... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 24.10.2016 Podpis Viera Vranová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5836B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 24.10.2016 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_Lenzetto_new_PT_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.1.2017 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_Lenzetto_2_incre... Farmako-ekonomický rozbor lieku 3.4.2017 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 9145 Lenzetto.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.4.2017 Podpis Miriam Vulevová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva na doplnenie S08520-O... 17.10.2016 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva na doplnenie S00865-O... 27.1.2017 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva na doplnenie S02018-O... 28.3.2017 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4689 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S03796-OKC-2017... 15.5.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia MIšková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 12:04:41
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Lucia MIšková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.4.2017 11:04:21
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny G k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 20.10.2016 13:53:06
článok č. 22 z odbornej literatúry
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 20.10.2016 13:51:43
článok č. 6 z odbornej literatúry
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 20.10.2016 13:50:35
článok č.4 z odbornej literatúry
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 22.7.2016 12:21:45
cena v Nemecku_Gelbe Liste
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 22.7.2016 11:12:57
úhrada správneho poplatku
Príloha: application/pdf platbaMZ.pdf