[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

9002
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Bayer Pharma AG (MVDr. Mária Stachová, CSc.)
S01LA05
3407A
3716009002
Právoplatný
16.11.2016 8:55:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_ID_9002_ZM_Eylea_OPS_S0... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.9.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
application/msword OOM_ID_9002_ZM_Eylea_OPS_S0... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 22.12.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4434 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S10199_OKCLP_2016_ID_9... 15.1.2017 Detaily
R 4398 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie _K311_ N474.pdf 15.11.2016 Detaily
R 4349 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S07591_OKCLP_2016_ID_9... 15.10.2016 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 15.12.2016 11:45:26
Farmako-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 1.12.2016 9:30:04
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: MVDr. Mária Stachová, CSc. - Bayer Pharma AG 
Zaslal: 22.11.2016 15:29:40
Dobrý deň. V mene držiteľa registrácie lieku Eylea opäť prikladáme vyjadrenie odborníka k ku update farmakoekononického rozboru v súvislosti s rozhodnutím kategorizačnej rady pre lieky a liečivá zo dňa 15.11.2016: Rozhodnutie_K311_N474. S úctou Stachová.
Autor: MVDr. Mária Stachová, CSc. - Bayer Pharma AG 
Zaslal: 22.11.2016 15:20:00
Dobrý deň. V mene držiteľa registrácie lieku Eylea prikladáme update farmakoekonomického rozboru k rozhodnutiu kategorizačnej rady pre lieky a liečivá zo dňa 15.11.2016: Rozhodnutie_K311_N474. S úctou Stachová
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.9.2016 10:30:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.9.2016 10:27:06
Farmako-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: MVDr. Mária Stachová, CSc. - Bayer Pharma AG 
Zaslal: 4.8.2016 8:52:45
V mene držiteľa registrácie lieku Eylea odpovedáme na vyjadrenie spoločnosti Novartis ku žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny S01LA05 Aflibercept, ID 9002.
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 21.7.2016 16:33:12
V mene držiteľa registrácie lieku Lucentis si dovoľujeme uviesť doplňujúce informácie a pripomienky k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny S01LA05 Aflibercept.