[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

8444
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
NOVARTIS EUROPHARM LIMITED (MVDr. Magdaléna Petrová)
C09DX04
7107B
3716008444
Právoplatný
31.3.2016 18:39:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 7107B_S_MiniDaLi.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
text/dali Navrh_znenia_riadku_7107B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/msword Suhrn_charakteristickych_vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Entresto_Pravoplatne_rozhod... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Doklad o prideleni kodu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Odborne_publikacie_Entresto... Iná príloha 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o potvrdeni platby_7... Iná príloha 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf Potvrdenie_Dansko.PDF Iná príloha 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/msword 7107B_A1P_ziadost.doc Žiadosť o zaradenie A1P 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
application/pdf S_FE_Entresto.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.3.2016 Podpis MVDr. Magdaléna Petrová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 8444 - liek 7107B ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.6.2016 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4176 1 R_A1P application/pdf Rozhodnutie_S05066-OKCLP-20... 15.7.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.6.2016 11:04:59
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 29.6.2016 10:44:50
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny C:
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 6.4.2016 14:08:23
Potvrdenie Dánsko
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 6.4.2016 13:49:22
Doplnenie odborných publikácií
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 4.4.2016 14:53:38
Referenčná cena Rakúsko
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED  
Zaslal: 4.4.2016 14:53:11
Referenčná cena Nemecko