[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

824
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Abbott Healthcare Products B.V. (Ing. Monika Pősová)
N07CA01
41784
3712000824
Právoplatný
10.4.2012 22:14:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_FINAL Abbott He... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 10.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND Abbott Healthcare.xlsm Návrh ceny - formulár CND 10.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
text/dali CND Abbott Healthcare.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 10.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 483 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky