[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

786
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Abbott Laboratories Limited (Ing. Monika Pősová)
L04AB04
40795, 37218
3712000786
Právoplatný
15.4.2012 18:51:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_FINAL_HUM.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf S_FE_liek_HUMIRA_UC_APR_12.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Humira SK 49&55-1-2_SPC.pdf Iná príloha 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Hl_odbornik.pdf Iná príloha 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Vyjadrenie_ZP.pdf Iná príloha 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Poplatok_786.pdf Iná príloha 15.4.2012 Podpis Ing. Monika Pősová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_A_786_ZM.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 720 1 R_ZM application/pdf Rozhodnutie_ o_ zmenu_S0454... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Monika Pősová - Abbott Laboratories Limited 
Zaslal: 25.4.2012 16:27:49
V mene držiteľa registrácie lieku Humira prikladáme vyjadrenie
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Janssen Biologics B.V. 
Zaslal: 22.4.2012 18:38:26
V mene držiteľa registrácie lieku Remicade si dovoľujeme uviesť vyjadrenie a upresnenie k medicínskym a farmako-ekonomickým údajom uvedeným vo Farmako-ekonomickom rozbore lieku HUMIRA, ktorý je súčasťou žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny L04AB04.