[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

783
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
A03AD02, A03DA02, A04AA02, A10BA02, C04AD03, C05CA53, C07AB02, C08CA01, C09AA04, C09DA01, C10AX06, D11AX, G01AX12, G03CA03, G03CA04, G04CX02, J07CA09, M01AC06, M01AE01, M01AX, M01AX05, M01AX21, M01AX25, N01AH03, N01AH06, N02AB03, N02BA01, N02BB52, N02BE01, N06AB04, N06BX03, N06BX18, N06DA03, R02AB03, R05CB01, R05CB15, S01GX01, S01XA02, S01XA12, S01XA20
79357, 25044, 04184, 41861, 41862, 41860, 35763, 64955, 15247, 15246, 15241, 15242, 88708, 98357, 57860, 91517, 18638, 35040, 35041, 35042, 56298, 87680, 59341, 93026, 93027, 52880, 26098, 21008, 23093, 28110, 25105, 04063, 10252, 10253, 68597, 26950, 47342, 34939, 34940, 34941, 76918, 01445, 40159, 14247, 14249, 14248, 14232, 14235, 14252, 14254, 14253, 14256, 14258, 14290, 14297, 14302, 00440, 93688, 87073, 28993, 92757, 87076, 38287, 37609, 92287, 46983, 64791, 48226, 78086, 48225, 53568, 34912, 58832, 75490, 83615, 33182, 69142, 66274, 60102, 60103, 52324, 13202, 98696, 75857, 75812, 75839, 52811, 52822, 52789, 52800, 94980, 64824, 05947, 02551, 46628, 57703, 56624, 56625, 40450, 97590, 26985, 26992, 27613, 66101, 24768, 66513, 24769, 24767, 24770, 24772, 24771, 24859, 40240, 81600, 81599, 64866, 64864, 64865, 80266, 80267, 80272, 80270, 25892, 25893, 25895, 25896, 59710, 59711, 30636, 80630, 80631, 80632, 80633, 22099, 22101, 22102, 22104, 78214, 78231, 78233, 78245, 78250, 78256, 78259, 65728, 65739, 65741, 65748, 65750, 25346, 38794, 18531, 69163, 69405, 45611, 45609, 45613, 93701, 93703, 83874, 50739, 50741, 50747, 50749, 03958, 24665, 24024, 24026, 98540, 18344, 15168, 96954, 14668, 58876, 58874, 40352, 40351, 40356
3712000783
Právoplatný
1.4.2012 21:28:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_vyradenia_z_UUC.docx Oznámenie o začatí konania 1.4.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 522 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_vyradenie_z_UUC... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky