[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

775
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
C09AA05, C09CA01, C09CA03, C09DA01, C09DA03, D11A, G02AB01, J06BA01, J06BB01, J07BB02, L01AD01, L01BC05, L01DC01, M05BA02, N02AE01, N03AX11, N04BC04, N04BC05, N05AH04, N06AX16, R06AE07
00509, 03404, 15578, 15579, 15580, 15589, 15590, 15594, 15634, 15635, 26191, 26192, 26894, 40404, 41514, 44104, 46626, 46655, 46676, 50733, 50738, 50761, 50767, 51249, 51251, 51335, 51348, 51385, 51386, 52081, 52084, 52087, 52088, 52094, 55834, 57573, 64201, 64207, 64817, 66129, 66148, 66149, 66150, 66151, 66152, 80047, 80083, 80306, 80307, 84795, 84796, 86695, 92077, 92078
3712000775
Právoplatný
23.3.2012 17:25:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_vyradenie_z_KTG.docx Oznámenie o začatí konania 23.3.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 523 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_vyradenie_z_KTG... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky