[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

7636
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Boehringer Ingelheim International GmbH (Hana Spitzerová)
A10BD20
4825B
3715007636
Právoplatný
30.10.2015 11:50:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Synjardy_new registration_C... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 11.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Synjardy_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 11.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SPC_Synjardy_12_5_1000.docx Súhrn charakteristických vlastností lieku 12.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi Synjardy 4825B.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 27.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4825B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 27.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Potvrdenie uhrada.pdf Iná príloha 27.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf A1N_Synjardy_4825B_Boehring... Žiadosť o zaradenie A1N 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf S_FE_Synjardi_Boehringer In... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Potvrdenie_Dansko.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Potvrdenie_Holandsko.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Potvrdenie_Svedsko.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Harring.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Riderstrale.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Rosenstock.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Rosenstock2.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Ross.pdf Iná príloha 30.10.2015 Podpis Hana Spitzerová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 7636 - liek 4825 S... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.2.2016 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3935 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S00741-OKCLP-20... 15.2.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 1.2.2016 10:36:02
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 1.2.2016 10:19:26
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny A10:
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 3.11.2015 12:51:04
V prílohe - šifrovaný výstup z opraveného MiniDali
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 3.11.2015 12:50:12
Dobrá deň, v prílohe podávame revidovaný návrh znenia riadku (MiniDali) s opravou počtu ŠDL v jednom balení. S úctou Hana Spitzerová