[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

749
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
N06AB04, C09AA03, C09DA03, N04BC05, C09BA09, C09CA07, C09BA06, C09CA01, L02BG04
95586, 71823, 71831, 71839, 66194, 66180, 80802, 39835, 06394, 06411, 66243, 39074, 89612
3712000749
Právoplatný
15.3.2012 22:25:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_ +pharma arznei... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_+pharma arzneimittel ... Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 245 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky