[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

7294
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sanofi -Aventis Deutschland GmbH (Ing. Eva Tainová)
A10AE04
4101B
3715007294
Právoplatný
31.7.2015 16:43:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_4101B_T... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4101B_T... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/msword Súhrn charakteristických vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Pravoplatne rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Doklad o prideleni kodu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o uhrade spravneho p... Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Riddle_EDITION 1.pdf Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Ritzel 2015_Patient-level m... Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Shiramoto_2014_PK_PD profil... Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Sutton 2014.pdf Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/pdf Yki-Jarvinen EDITION 2.pdf Iná príloha 28.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1n_4101B_Toujeo.docx Žiadosť o zaradenie A1N 31.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fek_rozbor_lieku_4101B_Touj... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.7.2015 Podpis Ing. Eva Tainová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 7294 - liek 4101B ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.10.2015 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3719 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S08845-OKCLP-20... 15.11.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.10.2015 14:52:27
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.10.2015 14:32:37
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny A10:
Autor: Ing. Eva Tainová - Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.8.2015 13:02:21
V prílohe prikladáme doplnený farmakoekonomický rozbor (formulár S_FE) pre liek Toujeo a najnovšie články z odbornej literatúr
Príloha: application/pdf Home EDITION 4.pdf
Autor: Ing. Eva Tainová - Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.8.2015 13:01:43
V prílohe prikladáme doplnený farmakoekonomický rozbor (formulár S_FE) pre liek Toujeo a najnovšie články z odbornej literatúry.
Autor: Ing. Eva Tainová - Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.8.2015 13:00:49
V prílohe prikladáme doplnený farmakoekonomický rozbor (formulár S_FE) pre liek Toujeo a najnovšie články z odbornej literatúry.
Autor: Ing. Eva Tainová - Sanofi -Aventis Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.8.2015 13:00:05
V prílohe prikladáme doplnený farmakoekonomický rozbor (formulár S_FE) pre liek Toujeo a najnovšie články z odbornej literatúry.