[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

724
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. (Ing. Miriam Marčišová)
C09CA08
89695
3712000724
Právoplatný
15.3.2012 19:06:19
29.5.2012 14:06:01
Dôvod späť vzatia Dôvodom späťvzatia žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov je časový posun výroby lieku a dostupnosti lieku na trhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_89695.docx Žiadosť o zaradenie A1N 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi_89695.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
text/dali Navrh_znenia_riadku_89695.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf SPC_Olmesartan_40mg_89695.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf Rozhodnutie_89695.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf Identifikacny list_89695.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_89695.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 15.3.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 705 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-20... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miriam Marčišová - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 
Zaslal: 19.3.2012 10:12:12
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujem. S pozdravom. Miriam Marčišová