[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

715
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Pfizer Europe MA EEIG (Slavomíra Vajanská)
C03DA04, L02BG06, S01ED51
96327, 96408, 78792, 05867
3712000715
Právoplatný
15.3.2012 18:42:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Pfizer Europe M... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis Slavomíra Vajanská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CND_Pfizer Europe MA EEIG.xlsm Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis Slavomíra Vajanská
text/dali CND_Pfizer Europe MA EEIG.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis Slavomíra Vajanská
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 226 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky