[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

712
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Sandoz GmbH (Mgr. Lýdie Haníncová)
C09AA05
41774
3712000712
Právoplatný
15.3.2012 17:47:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_FINAL[1] Sandoz... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND(1) Sandoz A.xlsm Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali CND Sandoz A.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 224 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky