[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

710
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
EGIS Pharmaceuticals PLC (MUDr.Szádocka Terézia)
L02BG04, L01XA03, L01BC05, L01CD01, N03AX14, C09BB07
54673, 83018, 83019, 51255, 64981, 10925, 10947, 13869
3712000710
Právoplatný
15.3.2012 18:19:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_EGIS Pharmaceut... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis MUDr.Szádocka Terézia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_EGIS Pharmaceuticals ... Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis MUDr.Szádocka Terézia
text/dali CND_EGIS Pharmaceuticals PL... Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis MUDr.Szádocka Terézia
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 222 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky