[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

7047
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Abbott Arzneimittel GmbH (MUDr. Branislav Obšitník)
A09AA02
2631B
3715007047
Právoplatný
31.5.2015 20:30:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kreon_20_10000_A1E.docx Žiadosť o zaradenie A1E 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kreon_20_10000_Návrh znenia... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_2631B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/msword SPC00352693 Kreon.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Kreon 10000_25000_pridanie ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Kreon 10000 x20 identif lis... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Uhrada MZSR Kreon 10000 A1E... Iná príloha 31.5.2015 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3475 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_S05357-OKCLP-20... 15.7.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky