[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

684
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Generics (UK) (Ing. Katarína Cvopová)
N06DA04
31370
3712000684
Právoplatný
15.3.2012 15:25:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_Galantamin Myla... Žiadosť o zaradenie A1E 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi_Galantamin 8 mg.... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
text/dali Navrh_znenia_riadku_31370.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/msword SmPC Galantamin Mylan 8mg_1... Súhrn charakteristických vlastností lieku 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/pdf MA_IL - Galantamin Jenson 8... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/pdf IL Galantamin Mylan 8_16_24... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/pdf MA TRANSFER - Galantamin Je... Iná príloha 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/pdf MA Galantamin Mylan 8_16_24... Iná príloha 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 504 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Katarína Cvopová - Generics (UK) 
Zaslal: 16.3.2012 9:17:21
úhrada správneho poplatku