[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

681
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Generics (UK) (Ing. Katarína Cvopová)
N07CA01, N02CC01, N05AH03, C10AA05, R03DC03, C10AA04, A10BB09, M05BA06, M05BA07, M05BA04, C07AB02, J01FA10, G04CA02, L02BB03, L02BG03, L02BG04, A10BA02
33513, 95999, 88138, 88102, 00916, 22467, 51926, 51929, 78487, 80852, 58674, 98750, 81678, 81701, 76444, 95320, 37781, 43577, 64951, 85914, 85937, 85957
3712000681
Právoplatný
15.3.2012 15:14:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Generics Ltd..docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_Generics Ltd..xlsm Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
text/dali CND_Generics Ltd.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis Ing. Katarína Cvopová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 219 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky