[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

659
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Orion Corporation (Zuzana Humajová)
C10AA05
31853
3712000659
Právoplatný
15.3.2012 17:40:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_FINAL[1]_Atorva... Žiadosť o zaradenie A1E 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi(1)_Atorvastatin ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
text/dali Navrh_znenia_riadku_31853.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
application/msword SPC Atorvastatin Orion 40 m... Súhrn charakteristických vlastností lieku 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf SK Atorvastatin 40 mg Decis... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
application/pdf SK Atorvastatin 40 mg Dokla... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 15.3.2012 Podpis Zuzana Humajová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 430 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Humajová - Orion Corporation 
Zaslal: 16.3.2012 14:46:44
Úhrada správneho poplatku