[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

646
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpräparate mbH (Mariana Bahnová)
L01AX03, L02BB03, L01XA02
86630, 86644, 86646, 52573, 66510, 66509
3712000646
Právoplatný
14.3.2012 20:02:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_medac GmbH.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 14.3.2012 Podpis Mariana Bahnová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CND_medac GmbH.xlsm Návrh ceny - formulár CND 14.3.2012 Podpis Mariana Bahnová
text/dali CND_medac GmbH.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 14.3.2012 Podpis Mariana Bahnová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 213 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mariana Bahnová - Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpräparate mbH 
Zaslal: 14.3.2012 20:13:44
Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND - oprava