[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

623
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
AstraZeneca AB (Karolina Hoffmannová)
C09CA06, C09DA06
53383, 53389, 42384, 58066, 89567
3712000623
Právoplatný
15.3.2012 21:48:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.3.2012 Podpis Karolina Hoffmannová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND.xlsm Návrh ceny - formulár CND 15.3.2012 Podpis Karolina Hoffmannová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.3.2012 Podpis Karolina Hoffmannová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 212 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky