[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

594
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. (Martin Huštaty)
L01XA02, N03AX14, R03DC03
22426, 22427, 12357, 12368, 12386, 07766, 07740, 30858
3712000594
Právoplatný
29.2.2012 11:32:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_Evopharm_Accord lieky.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 29.2.2012 Podpis Martin Huštaty
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_Evopharm_Accord lieky... Návrh ceny - formulár CND 29.2.2012 Podpis Martin Huštaty
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 29.2.2012 Podpis Martin Huštaty
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 210 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky