[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

593
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Alcon Laboratories (UK) Ltd. (Jacqueline Pecimonova)
S01BC10
47037
3712000593
Právoplatný
28.2.2012 16:12:02
30.4.2012 12:40:23
Dôvod späť vzatia Vzatie spat výrobcom.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost-Nevanac.docx Žiadosť o zaradenie A1N 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDaLi_znenie_riadku-Neva... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
text/dali Navrh_znenia_riadku_47037.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NEVANAC_spc.docx Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf nevanac aut decision sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf nevanac_sukl_kod.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku-Nevanac.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/msword priloha_c_2_prehlad_vyzn_kl... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf gamache 1.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf hariprasad 1.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf OBrien 1.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
application/pdf Walters 1.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Jacqueline Pecimonova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 700 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-20... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jacqueline Pecimonova - Alcon Laboratories (UK) Ltd. 
Zaslal: 5.4.2012 12:18:51
Nezohľadňovaný
Spať vzatie žiadosti výrobcom/držiteľom.
Autor: Jacqueline Pecimonova - Alcon Laboratories (UK) Ltd. 
Zaslal: 1.3.2012 17:48:40
Doklad o zaplateni spravneho poplatku