[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

576
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Eli Lilly Nederland B.V. (MUDr. Dana Böhmová)
A10AD04
90448
3712000576
Právoplatný
16.5.2012 9:18:02
7.6.2012 12:22:20
Dôvod späť vzatia Nutnosť späťvzatia návrhu sa opiera o fakt zníženej kapacity výroby dvojbalení daného lieku v EÚ a preto pokladame za korektné nevytvarať v tomto zmysle záväzky dodania dvojbalenia na trh v Slovenskej republike v najbližšej budúcnosti.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A1E_ziadost_FINAL Humalog m... Žiadosť o zaradenie A1E 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi 90448 Humalog mi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
text/dali Navrh_znenia_riadku_90448.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Humalog Mix50 cart_SPC_SK.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf RR_Humalog, mix25, mix50_sk... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf SUKL kody_Humalog, mix25, m... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 586 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-20... 15.6.2012 Detaily
R 547 2 R_A1E application/pdf S02986-OKCLP-2012-N28.pdf 15.5.2012 Detaily
R 397 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Dana Böhmová - Eli Lilly Nederland B.V. 
Zaslal: 17.2.2012 10:38:23
doklad o zaplateni spravneho poplatku ID 576