[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

553
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
N06AB05, L02BG04, C09BA09, N04BC05, B01AC04, C10AA05
66157, 89612, 39835, 80802, 78313, 83557, 83578, 83527
3712000553
Fikcia
15.2.2012 18:05:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 15.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_ +pharma arznei... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 15.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CND_formular_+pharma arznei... Návrh ceny - formulár CND 15.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky