[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

5282
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Abbott Healthcare Products Ltd. (MUDr. Branislav Obšitník)
C10BA04
7020A
3714005282
Právoplatný
30.6.2014 15:59:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost Cholib 145 _20 ... Žiadosť o zaradenie A1N 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cholib_145_20x30_7020A.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_7020A.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf SPC Cholib.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf SUKL kody Cholib.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku Cholib 145... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Platba Cholib.pdf Iná príloha 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Cholib rozhodnutie o regist... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.6.2014 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID 5282 - liek 7020A ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.10.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2968 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie _K233_ N359.pdf 15.11.2014 Detaily
R 2854 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S08517-OKCLP-20... 15.10.2014 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.10.2014 13:20:58
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 2.10.2014 11:03:52
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny C:
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Abbott Healthcare Products Ltd. 
Zaslal: 29.8.2014 12:26:53
doplnujeme plny text porovnavacej studie
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Abbott Healthcare Products Ltd. 
Zaslal: 29.8.2014 12:23:49
doplnujeme plny text citovaneho literarneho zdroja
Príloha: application/pdf Dukat_Dukat.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Abbott Healthcare Products Ltd. 
Zaslal: 29.8.2014 12:22:48
doplnujeme rozhodnutie o registracii z centralizovanej procedury aj v slovenskom preklade.