[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

528
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Adamed Sp. z o.o. (Ing. Andrea Kassayová)
C09CA07
08859, 08879
3712000528
Právoplatný
15.3.2012 21:24:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Adamed.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_Adamed.xlsm Návrh ceny - formulár CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
text/dali CND_Adamed.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 207 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky