[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

527
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Ranbaxy (UK) Limited (Ing. Andrea Kassayová)
C10AA01, N06AB04, G04CA02, C10AA05, N06AB10
66024, 66026, 66028, 40353, 37233, 78529, 78526, 78556, 78553, 78580, 89315
3712000527
Právoplatný
15.3.2012 21:38:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_Ranbaxy.xlsm Návrh ceny - formulár CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
application/msword CND_ziadost_Ranbaxy.doc Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
text/dali CND_Ranbaxy.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 14.3.2012 Podpis Ing. Andrea Kassayová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 206 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky