[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

508
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Eli Lilly Nederland B.V. (MUDr. Dana Böhmová)
N05AH03
03279, 03283
3712000508
Právoplatný
16.2.2012 13:43:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_FINAL.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND.xlsm Návrh ceny - formulár CND 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 16.2.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 205 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky