[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

5038
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Zuzana Humajová)
N06AB04
95586
3714005038
Fikcia
9.5.2014 14:14:15
10.6.2014 10:47:28
Dôvod späť vzatia Dôvodom späťvzatia návrhu je chybné podanie.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_pluspharma_09 05... Žiadosť o vyradenie A3 9.5.2014 Podpis Zuzana Humajová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky