[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

5
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
A03AD02, A03DA02, C04AD03, C05CA53, C10AX06, D11AX, G01AX14, G03CA03, G04CX02, M01AE01, M01AX, M01AX05, M01AX21, M01AX25, N02BA01, N02BB52, N02BE01, N06BX03, N06BX18, R02AB03, R05CB01, R05CB15, S01GX01, S01XA02, S01XA12, S01XA20
02551, 46628, 88708, 57860, 98357, 91517, 04184, 24767, 24024, 41860, 66513, 41861, 24768, 41862, 24769, 24026, 24770, 35763, 24771, 24772, 24859, 25044, 24665, 03958, 40159, 40450, 18344, 45605, 45604, 60103, 60102, 25896, 59711, 59710, 25895, 25893, 25892, 48225, 78086, 48226, 46983, 53568, 23093, 25105, 28110, 64791, 57703, 40240, 37609, 93688, 21008, 59341, 68597, 47342, 26950, 87680, 30636, 66101, 27613, 26985, 94980, 26992, 81599, 64864, 64865, 13202, 81600, 05947, 64866, 14668, 04063, 10252, 10253, 26098, 69163, 69405, 18531, 79357, 92757, 87076, 87073, 28993, 18638, 33182, 92287, 34941, 34940, 34939, 38794, 25346, 93027, 93026, 96954, 15168
3711000005
Právoplatný
8.12.2011 19:15:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_podporna_doplnkov... Oznámenie o začatí konania 8.12.2011 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 81 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie o namietkach De... 15.3.2012 Detaily
R 48 1 R_KON application/pdf Podporna a doplnkova liecba... 15.2.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Róbert Naništa MUDr. - VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. 
Zaslal: 11.1.2012 11:17:29
Nezohľadňovaný
VIVAX Pharmaceuticals s r.o. predkladá vyjadrenia a pripomienky k podkladom prvostupňového rozhodnutia MZ SR vo veci vyradenia liekov s obsahom liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu zo zoznamu kategorizovaných liekov, k lieku G01AX14, Gynoflor vag. tbl. a žiadosť o ponechanie v zozname kategorizovaných liekov. Na základe uvedených pripomienok, argumentov (viď prílohu), predovšetkým však na základe skutočnosti, že neexistuje žiadna plnohodnotná náhrada lieku Gynoflor vag. tbl. ani medzi originálnymi ani medzi generickými liekmi, a preto žiadame ponechať ho v zozname kategorizovaných liekov, čím žiadame: 1) prerušiť konanie vo vzťahu k G01AX14 Gynoflor 12 vag. tbl. za účelom prehodnotenia zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu a vyradenia lieku Gynoflor vag. tbl z tohto zoznamu, a 2) po tom, ako bude liek Gynoflor vyradený zo zoznamu liekov na podpornú a doplnkovú liečbu, zastaviť konanie vo vzťahu k lieku Gynoflor podľa § 78 ods.1 písm. e) Zákona, resp. rozhodnúť o nevyradení lieku Gynoflor zo zoznamu kategorizovaných liekov.
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:12:09
Nezohľadňovaný
Príloha 21) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:10:58
Nezohľadňovaný
Príloha 20) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:10:03
Nezohľadňovaný
Príloha 19) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:09:29
Nezohľadňovaný
Príloha 18)Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:08:50
Nezohľadňovaný
Príloha 17) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:07:57
Nezohľadňovaný
Príloha 16) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:06:59
Nezohľadňovaný
Príloha 15) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:05:51
Nezohľadňovaný
Príloha 14) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 16.12.2011 11:02:03
Nezohľadňovaný
Príloha 13) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:46:06
Príloha 12) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:45:50
Príloha 11) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:45:31
Príloha 10) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:45:09
Príloha 9) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:44:48
Príloha 8) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:44:32
Príloha 7) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:44:12
Príloha 6) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:43:52
Príloha 5) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:43:34
Príloha 4) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:43:17
Príloha 3) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:42:53
Príloha 2) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:42:33
Príloha 1c) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:42:17
Príloha 1b) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:41:39
Príloha 1a) Detralex
Autor: Mária Hanzelová - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 15.12.2011 16:40:27
Servier Slovensko spol. s r.o. predkladá: Vyjadrenia a pripomienky k podkladom prvostupňového rozhodnutia MZ SR vo veci vyradenia liekov s obsahom liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu zo zoznamu kategorizovaných liekov, k lieku C05CA53, 40 159 Detralex (Por. č. 33) a žiadosť o ponechanie v zozname kategorizovaných liekov. Na základe uvedených pripomienok, argumentov (viď prílohy 1-21), predovšetkým však na základe skutočnosti, že neexistuje žiadna plnohodnotná náhrada lieku Detralex ani medzi originálnymi ani medzi generickými liekmi, a preto žiadame ponechať ho v zozname kategorizovaných liekov, čím žiadame: 1)prerušiť konanie vo vzťahu k diosmínu a hesperidínu za účelom prehodnotenia zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu a vyradenia liečiv diosmín a hesperidín z tohto zoznamu, a 2)po tom, ako budú liečivá diosmín a hesperidín vyradené zo zoznamu liekov na podpornú a doplnkovú liečbu, zastaviť konanie vo vzťahu k liečivám diosmín a hesperidín podľa § 78 ods.1 písm. e) Zákona, resp. rozhodnúť o nevyradení liečiv diosmín a hesperidín zo zoznamu kategorizovaných liekov.