[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

498
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
C09DA06
10989
3712000498
Právoplatný
14.2.2012 16:16:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_10989_ Candesar... Žiadosť o zaradenie A1E 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/msword SPC_10989_Candesartan HCT +... Súhrn charakteristických vlastností lieku 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/pdf Registračné rozhodnutie _10... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/pdf Identifikačný list_10989_Ca... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
text/dali Navrh_znenia_riadku_10989.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 10989_CandesartanHCT +pharm... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 13.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/pdf Doklad o zaplatení.pdf Iná príloha 14.2.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 53 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_02164-OKCLP-201... 15.3.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky