[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

435
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
G04CB01, C09AA03, C09CA01, G04CA02, C09CA03, C09CA06, C09CA07, C10AA05
36939, 71823, 71831, 71839, 39074, 02564, 51645, 10189, 06394, 06411, 83557, 83578
3712000435
Fikcia
16.1.2012 10:30:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_formular_+pharm... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 16.1.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND_+pharma arzneimittel ... Návrh ceny - formulár CND 16.1.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 16.1.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky