[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

401
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG (Miroslava Michalova)
L01XC11
09561
3712000401
Právoplatný
14.1.2012 22:58:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost 200 mg_09561.docx Žiadosť o zaradenie A1N 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi_200 mg_09561.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
text/dali Navrh_znenia_riadku_09561.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
application/pdf Yervoy_rozhodnutie.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
application/pdf Yervoy_kódy.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_update_200 mg_09561.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
application/pdf Yervoy_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 14.1.2012 Podpis Miroslava Michalova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 696 S R_STOP application/pdf 09561_ Yervoy_K37.pdf 15.6.2012 Detaily
R 537 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-20... 15.5.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 16.5.2012 12:41:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Miroslava Michalova - Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 17.1.2012 10:16:10
Dobry den, prikladam potvrdenie o uhrade spravneho poplatku. S pozdravom. Miroslava Michalova