[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

38
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
V01AA
14593, 54545, 14592, 54543, 17779, 17781, 17783, 17784, 17782, 17780, 17777, 17778, 99812, 95622, 99818, 95623, 99824, 95624, 99806, 28409, 28410, 28202, 28203, 69197, 69204, 85038, 85039, 85040, 37072, 37073, 34339, 33528, 33532, 33536, 02657, 56795, 56796, 44190, 44191, 95606, 95607
3712000038
Právoplatný
3.1.2012 14:24:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UZP_specificke_RS_V01AA_ale... Oznámenie o začatí konania 3.1.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie KON 38 V01AA UZ... 15.1.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miriam Marčišová - Stallergenes S.A. 
Zaslal: 10.1.2012 20:05:06
Pripomienka k návrhu úpravy výšky úhrady prípravku Oralair - oprava
Autor: Ing. Miriam Marčišová - Stallergenes S.A. 
Zaslal: 10.1.2012 17:29:12
Pripomienka k návrhu úpravy výšky úhrady prípravku Oralair